.
.

  --   EK-260-, -, --, --

, RVG, -16 210: , RVG, -16 215: RVG, -16, TRZ 260:

       + 210        RVG + 210        -16 + 210

       + 215        RVG + 215        -16 + 215

       RVG + 260        -16 + 260        TRZ + 260
, : , , , / .
. , .